‹ înapoi la blog

05 July 2017 | Dezvoltare comunitară

Cine sunt câștigătorii competiției Idei din Țara lui Andrei 2017

7 proiecte pentru educație profesională și 6 proiecte pentru mediu au fost selectate să primească finanțare de până la 20.000 de euro pentru a fi transformate în realitate și a schimba în bine mai multe comunități.

EDUCAȚIE PROFESIONALĂ

1. Prin proiectul SMARTLAB - PAS SPRE VIITORse va amenaja un spațiu educațional cu echipamente și tehnologii de actualitate, pentru derularea orelor din programa școlară, dar și alte proiecte inovative, pentru elevii Colegiului Tehnic George Barițiu din Baia Mare. Noul hub educațional va avea ca scop instruirea practică a elevilor care urmează specializări precum tehnician în automatizări, tehnician operator tehnică de calcul sau tehnician de telecomunicații.

2. “ACCES CĂTRE SUCCES va însemna modernizarea și dotarea unui spațiu multifuncțional pentru activități școlare și extrașcolare în cadrul Liceului Tehnologic Marmația. Spațiul va include tehnologie modernă, aparatură IT și platforme de e-learning pentru specializările pe care le studiază cei 1.100 de elevi și 76 de cadre didactice de la clasele cu profil tehnologic.

3. Proiectul MEȘTER DIN TRANSILVANIA constă în modernizarea unui cabinet de mecanică, la Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare. Acesta va fi destinat orelor de Măsurări tehnice și Organe de mașini, menit să le ofere elevilor pregătirea pe parcursul studiilor pentru a deprinde abilităţile necesare angajării în domeniul pe care îl studiază.

4. La Liceul Energetic Târgu Jiu se va înființa CERCUL MESERIAȘILOR ELECTRICIENI - un laborator de practică destinat domeniilor electrotehnică, instalații electrice sau electromecanică. Proiectul va dezvolta baza materială și integrarea tehnologiilor moderne în pregătirea elevilor care își doresc să devină tehnicieni în aceste domenii.

5. Prin proiectul “TEHNICI INOVATIVE ÎN DIAGNOSTICARE AUTO” se vor pune bazele unui atelier de diagnoză auto la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret, județul Suceava. Acesta va fi utilat conform cerințelor angajatorilor și realizat cât mai atractiv pentru formarea profesională în domeniul auto.

6. Proiectul “CABINET TIC-TAC LA SPGK” va însemna înființarea unui cabinet de informatică la Şcoala Profesională Germană Kronstadt din Brașov, ce va fi dotat cu 25 calculatoare. Aproximativ 680 elevi și 60 profesori vor beneficia de aceste dotări pentru materiile TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) și TAC (Tehnologii Asistate de Calculator).

7. Ideea “DULCE ADOLESCENȚĂ” se va transforma în realitate prin dotarea laboratorului de cofetărie-patiserie din cadrul Colegiului Economic "Dionisie Pop Marțian" din Alba Iulia. Acesta va fi modernizat cu utilaje digitalizate necesare obținerii produselor preparate de elevi în timpul stagiilor de pregătire practică.

 

MEDIU

1. “CREȘTEM VLĂSTARII VLĂSIEI! este ideea care se va concretiza în plantări mecanizate pe zeci de hectare, cu ajutorul unui utilaj prototip unicat pentru plantări. Prin acest proiect, se va accelera procesul de împădurire a zonei din sudul țării și creșterea fondului forestier național.

2. Proiectul “ROMÂNIA PRINDE ARIPI va duce la dezvoltarea biodiversității în parcurile din 8 orașe din România. Se vor suplimenta locurile de cuibărit prin amplasarea de cuiburi artificiale, asigurarea resurselor de hrană pentru păsările sedentare și informarea locuitorilor din orașe în legătură cu speciile de păsări din parcuri și modalități prin care acestea pot fi protejate.

3. Proiectul ECO & Print 3D vizează educarea elevilor și a profesorilor de la Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” din București în ceea ce privește colectarea selectivă şi necesitatea reciclării deşeurilor din plastic. Prin acest proiect se vor achiziţiona echipamente necesare reciclării deșeurilor din plastic, cu scopul de a valorifica tehnologiile inovative de imprimare 3D în activităţile didactice.

4. PĂDUREA MEA, CASA MEA! va însemna mai multe acțiuni de ecologizare și meținere a habitatului speciilor din situl Natura 2000 Cheile Doftanei. 300 de elevi, alături de specialiști de la ocolul silvic și profesori, vor planta vegetație pentru evitarea restrângerii a 8 zone de ecoton de la marginea pădurii, vor realiza 60 de denivelări în sol pentru reabilitarea habitatului amfibienilor din luminișuri și vor crea adăposturi pentru animalele mici sau insecte. Punctele de intervenție vor fi identificate prin măsurători realizate cu aparatură construită din senzori, piese electronice și de automatizare (ARDUINO).

5. “RECYCLE SMART va duce la implementarea unui sistem inteligent de colectare selectivă a materialelor reciclabile care pot fi valorificate. În acest sens, proiectul implică instalarea unui dulap modular de colectare selectivă a materialelor reciclabile, prevăzut cu dispozitiv de compactare și spațiu special pentru depozitarea acestor materiale. 100 scări de bloc din Brașov vor primi câte un dulap modular de colectare, în cadrul acestui proiect.

6.  OAZA EDUCATIVĂ va prinde viață prin creearea unui spațiu educativ într-un mediu plăcut pentru procesul de predare – învățare, la Liceul „Szent László” Oradea. Oaza va cuprinde un lac mic cu vegetație și pești, filegorii cu mese și  bănci, o minilivadă pentru asigurarea ingredientelor necesare practicii claselor cu specializare bucătar, un rastel pentru biciclete şi un mini parc ştiinţific. Va exista și un laborator ecologic, unde se vor desfășura concursuri, conferințe, sesiuni de comunicare sau ore libere.


Felicitări tuturor câștigătorilor! Mai multe detalii despre proiectele lor pe: http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/castigatori-2017


‹ înapoi la blog